Integritetspolicy

1. Allmän information

 1. Denna policy gäller för Webbplatsen som fungerar under adressen https://
 2. Operatören för webbplatsen och personuppgiftsansvarig är:
  Contentation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-064 Szczecin, registrerad i företagsregistret i det Nationella Domstolsregistret som drivs av Distriktsdomstolen Szczecin-Centrum i Szczecin, avdelning XIII för det Nationella Domstolsregistret under nummer KRS 0000871922, NIP 8522668617, REGON 387628543
 3. Kontaktadress för operatörens e-post: [email protected]
 4. Operatören är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter i relation till de uppgifter som frivilligt tillhandahålls på Webbplatsen.
 5. Webbplatsen använder personuppgifter i följande syften:
  • Sköta nyhetsbrev
  • Sköta kommentarsystemet
  • Sköta systemet för småannonser
  • Visa användarnas annonser
  • Sköta förfrågningar via formulär
  • Presentera erbjudanden eller information
 6. Webbplatsen utför funktioner för att inhämta information om användare och deras beteende på följande sätt:
  • Genom frivilligt ifyllda formulär som matas in i operatörens system.
  • Genom att spara cookies (s.k. ”kakor”) i slutanvändarens enheter.

2. Utvalda metoder för dataskydd som används av operatören

 1. Inloggningsplatser och platser där personuppgifter matas in skyddas i överföringsskiktet (SSL-certifikat). På så sätt krypteras personuppgifter och inloggningsuppgifter som matas in på webbplatsen på användarens dator och kan endast läsas på målservern.
 2. Personuppgifter som lagras i databasen är krypterade på ett sådant sätt att endast operatören med nyckeln kan läsa dem. På så sätt är uppgifterna skyddade i händelse av att databasen stjäls från servern.
 3. Användares lösenord lagras i hashad form. Hashfunktionen fungerar endast i en riktning – det är inte möjligt att vända dess funktion, vilket för närvarande är modern standard när det gäller att lagra användares lösenord.
 4. Operatören byter regelbundet sina administrativa lösenord.
 5. För att skydda data utför operatören regelbundet säkerhetskopior.
 6. En viktig del av dataskyddet är regelbunden uppdatering av all mjukvara som används av operatören för att behandla personuppgifter, vilket särskilt innebär regelbundna uppdateringar av programvarukomponenter.

3. Hosting

 1. Webbplatsen är värd (tekniskt underhållen) på servrar av operatören: Smarthost sp. z o.o..

4. Dina rättigheter och ytterligare information om hur dina uppgifter används

 1. I vissa situationer har Administratören rätt att överföra dina personuppgifter till andra mottagare om det är nödvändigt för att uppfylla avtalet med dig eller för att uppfylla Administratörens skyldigheter. Detta gäller följande grupper av mottagare:
  • hostingföretag på basis av outsourcing
  • betalningsoperatörer
  • offentliga myndigheter
  • behöriga anställda och medarbetare som använder uppgifterna för att uppnå sidans mål
  • företag som tillhandahåller marknadsföringstjänster för Administratören
 2. Dina personuppgifter bearbetas av Administratören inte längre än nödvändigt för att utföra de åtgärder som anges i separata föreskrifter (t.ex. bokföring). När det gäller marknadsföringsdata kommer uppgifterna inte att bearbetas längre än 3 år.
 3. Du har rätt att begära från Administratören:
  • tillgång till personuppgifter som rör dig,
  • korrigering av dem,
  • radering,
  • begränsning av bearbetning,
  • och datatransfer.
 4. Du har rätt att invända mot bearbetning som anges i punkt 3.3 c) mot bearbetning av personuppgifter för att utföra de juridiskt motiverade intressena som genomförs av Administratören, inklusive profilering, även om rätten att invända inte kommer att kunna genomföras i fall av förekomst av viktiga juridiskt motiverade skäl för bearbetning, överordnade dina intressen, rättigheter och friheter, särskilt fastställande, utkrävande eller försvar av anspråk.
 5. Du har rätt att lämna in ett klagomål till ordföranden för kontoret för personuppgiftsskydd, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Att tillhandahålla personuppgifter är frivilligt, men nödvändigt för att använda Webbplatsen.
 7. I förhållande till dig kan åtgärder som innebär automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, för att tillhandahålla tjänster inom ramen för det ingångna avtalet samt för att genomföra direktmarknadsföring av Administratören, genomföras.
 8. Personuppgifter överförs inte till tredje länder i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Detta innebär att vi inte skickar dem utanför Europeiska unionen.

5. Information i formulär

 1. Webbplatsen samlar information som frivilligt tillhandahålls av användaren, inklusive personuppgifter, om de tillhandahålls.
 2. Webbplatsen kan spara information om anslutningsparametrar (tidsstämpel, IP-adress).
 3. I vissa fall kan Webbplatsen spara information som underlättar koppling av data i formuläret med användarens e-postadress som fyller i formuläret. I sådana fall visas användarens e-postadress inom url-adressen till sidan som innehåller formuläret.
 4. Data som tillhandahålls i formuläret bearbetas i syfte som framgår av funktionen för ett visst formulär, t.ex. för att genomföra processen för serviceanmälan eller affärskontakt, registrering av tjänster etc. Varje formulär informerar på ett begripligt sätt om dess syfte.

6. Administratörens loggar

 1. Information om användarnas beteende på webbplatsen kan loggas. Dessa data används för att administrera webbplatsen.

7. Viktiga marknadsföringstekniker

 1. Operatören använder trafikanalys på webbplatsen genom Google Analytics (Google Inc. med huvudkontor i USA). Operatören överför inte personuppgifter till denna tjänsteleverantör, utan endast anonymiserad information. Tjänsten baseras på användningen av cookies i användarens slutanordning. När det gäller information om användarens preferenser som samlas in av Googles reklamnätverk kan användaren granska och redigera information som härrör från cookies med hjälp av verktyget: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operatören använder remarketingtekniker som gör det möjligt att anpassa reklammeddelanden till användarens beteende på sidan, vilket kan ge illusionen att användarens personuppgifter används för att spåra dem, men i praktiken sker ingen överföring av personuppgifter från operatören till reklamoperatörer. Tekniskt förutsättning för sådana åtgärder är aktiverade cookies.
 3. Operatören använder Facebook-pixeln. Denna teknik gör att Facebook-tjänsten (Facebook Inc. med huvudkontor i USA) vet att en registrerad person använder webbplatsen. I detta fall baseras det på data som han själv är administratör för, operatören överför inte några ytterligare personuppgifter till Facebook-tjänsten. Tjänsten bygger på användningen av cookies i användarens slutanordning.
 4. Operatören använder en lösning för att studera användarnas beteende genom att skapa värmetabeller och spela in beteende på sidan. Denna information anonymiseras innan den skickas till tjänsteleverantören så att han inte vet vilken fysisk person de gäller. I synnerhet är inskrivna lösenord och andra personuppgifter inte föremål för inspelning.
 5. Operatören använder en lösning som automatiserar webbplatsens funktion i förhållande till användarna, t.ex. kan skicka ett e-postmeddelande till användaren efter att ha besökt en specifik undersida, om han har samtyckt till att ta emot kommersiell korrespondens från operatören.

8. Information om cookies

 1. Webbplatsen använder cookies.
 2. Cookies (s.k. ”kakor”) är datalagringar, i synnerhet textfiler, som lagras i användarens slutanordning och är avsedda för användning på webbplatsens webbsidor. Cookies innehåller vanligtvis namnet på webbplatsen de kommer från, lagringstiden på slutanordningen och ett unikt nummer.
 3. Den enhet som placerar cookies på användarens slutanordning och får tillgång till dem är webbplatsens operatör.
 4. Cookies används för följande syften:
  1. att upprätthålla sessionen för webbplatsens användare (efter inloggning), tack vare vilken användaren inte behöver ange sitt användarnamn och lösenord på varje undersida på webbplatsen;
  2. för att genomföra syften som anges ovan i avsnittet ”Viktiga marknadsföringstekniker”;
 5. På webbplatsen används två huvudtyper av cookies: ”session-cookies” och ”permanenta cookies”. ”Session-cookies” är tillfälliga filer som lagras i användarens slutanordning tills de loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsaren). ”Permanenta cookies” lagras i användarens slutanordning under den tid som anges i cookiesparametrarna eller tills de tas bort av användaren.
 6. Programvaran för att bläddra på webbsidor (webbläsare) tillåter vanligtvis lagring av cookies i användarens slutanordning som standard. Webbplatsens användare kan ändra dessa inställningar. Webbläsaren tillåter att ta bort cookies. Det är också möjligt att automatiskt blockera cookies. Detaljerad information finns i hjälpen eller dokumentationen för webbläsaren.
 7. Begränsningar av användningen av cookies kan påverka vissa funktioner som finns tillgängliga på webbplatsens webbsidor.
 8. Cookies som placeras i användarens slutanordning kan också användas av enheter som samarbetar med webbplatsens operatör, särskilt gäller detta företagen: Google (Google Inc. med huvudkontor i USA), Facebook (Facebook Inc. med huvudkontor i USA), Twitter (Twitter Inc. med huvudkontor i USA).

9. Hantering av cookies – hur uttrycker och återkallar man samtycke i praktiken?

 1. Om användaren inte vill ta emot cookies kan han ändra webbläsarens inställningar. Vi reserverar att inaktivering av cookies som är nödvändiga för autentiseringsprocesser, säkerhet, upprätthållande av användarpreferenser kan försvåra, och i extrema fall kan förhindra användning av webbplatser.
 2. För att hantera cookieinställningar välj från listan nedan webbläsaren du använder och följ instruktionerna:

Mobila enheter: